Somatic Experiencing

Somatic Experiencing (SE) is een lichaamsgerichte methode voor het verwerken van shock en trauma. Het uitgangspunt is dat trauma leidt tot een verstoring van ons autonome zenuwstelsel (ANS) en dus op lichamelijk niveau behandeld kan worden. De methode van SE kan beschreven worden als een klinische toepassing van mindfulness technieken. De therapeut begeleidt de cliënt in het contact zoeken en houden met lichamelijke sensaties op zo'n manier dat de traumatische spanning zich alsnog kan ontladen. Hierin speelt het vinden van de 'resource' of hulpbron een grote rol. Met behulp van een hulpbron kan de door het ANS vastgehouden spanning worden ontladen. SE heeft de nieuwste kennis uit de neurowetenschap, in de behandeling geïntegreerd.

 

NARM

NARM- het Neuro Affective Relational Model- is een model voor het werken met ontwikkelingstrauma. We spreken over ontwikkelingtrauma als er in de eerste jaren van je leven een duidelijk gemis was aan ondersteuning, nodig voor een gezonde groei tot volwassen mens. Door dit gemis wordt een overlevingsstijl ontwikkeld, die je helpt om om te gaan met het te kort en je letterlijk helpt te overleven. Later kan deze overlevingsstijl echter in de weg zitten bij het je volledig  in de wereld neerzetten. Hoe verbind je je met jezelf , de ander en de wereld.