Somatic Experiencing

Somatic Experiencing (SE) is een lichaamsgerichte methode voor het verwerken van shock en trauma. Het uitgangspunt is dat trauma leidt tot een verstoring van ons autonome zenuwstelsel (ANS) en dus op lichamelijk niveau behandeld kan worden. De methode van SE kan beschreven worden als een klinische toepassing van mindfulness technieken. De therapeut begeleidt de cliënt in het contact zoeken en houden met lichamelijke sensaties op zo'n manier dat de traumatische spanning zich alsnog kan ontladen. Hierin speelt het vinden van de 'resource' of hulpbron een grote rol. Met behulp van een hulpbron kan de door het ANS vastgehouden spanning worden ontladen. SE heeft de nieuwste kennis uit de neurowetenschap, in de behandeling geïntegreerd.