De adem

Het ervaren van je adem gebeurt in het nu. Een ervaring kan je niet doen. Het is geen activiteit van het verstand. Als ik ervaar, verkeer ik in een toestand van laten.

De adem verbindt de buitenwereld met onze binnenwereld en omgekeerd en is het enige proces in het lichaam dat zich zowel bewust als onbewust afspeelt. De rol van ademhaling bij fysieke en emotionele processen is bekend. De adem is een ingang om de oorzaak van spanningen en vastgelopen patronen bewust te maken. Door spierspanning en oppervlakkig ademen houden we vaak gevoelens die te lastig of pijnlijk zijn buiten ons. Ongemakkelijke situaties laten we niet altijd tot ons doordringen, maar zetten we vast in schouders, nek, rug of buik. Pijnlijke, onverwerkte ervaringen uiten zich veelal in een verstoorde ademhaling zoals hyperventilatie, hoog in de borst ademen, kortademigheid, e.d. Kenmerkend voor de ervaarbare adem is de adem te laten komen en te laten gaan en te wachten tot deze vanzelf weer terugkomt. Het gaat in deze methode erom een "vrije" ademhaling te ontwikkelen en de onbewuste adem, die vanzelf dag en nacht doorgaat, meer in het bewustzijn te brengen. Blokkades en spanningen komen naar de oppervlakte en kunnen oplossen: de ziel krijgt ruimte. Het gaat niet om goed of fout ademen. Het gaat erom steeds dichter bij jezelf te komen en er te mogen zijn zoals je bent. Als je je natuurlijke ademritme meer toelaat word je authentieker waardoor je flexibeler in het leven staat en ook bij tegenslagen sneller herstelt.

Ademen is leven

Ademtherapie:

Bij deze lichaamsgerichte therapie staan adembeweging, lichaamsbeeld en tonusregulatie centraal. Rekken, beweging, aanraking, druk en klanken zijn manieren om de adem te stimuleren. Door het toelaten van je adembeweging en het gelijktijdige waarnemen ervan ervaar je hoe vaak je je ademhaling als buffer gebruikt tegen al te lastige en pijnlijke ervaringen.

Als je je adem waarneemt kom je er op den duur achter dat je je adem vaak vasthoudt, of op andere manieren beinvloedt.

Ademhalen is de belangrijkste lichaamsfunctie omdat alle andere functies ervan afhankelijk zijn. Ademen is leven, en een gezonde ademhaling verhoogt ook de kwaliteit van het leven. Deze manier van werken met de adem kan een waardevolle bron van zelfervaring en bewustwording zijn en/of ondersteunen bij verwerking van ingrijpende gebeurtenissen.

Daarnaast is ademtherapie van toepassing bij specifieke klachten zoals:

 • ademproblemen
 • angsten
 • burn-out
 • contact of relatieproblemen
 • depressie
 • emotionele en mentale klachten
 • hyperventilatie en/of paniekstoornissen
 • lichamelijke klachten zonder duidelijke oorzaak
 • meer willen voelen, minder willen denken
 • migraine
 • negatief zelfbeeld
 • problemen rondom rouwverwerking
 • omgaan met pijn
 • rugklachten
 • slapeloosheid
 • stressgerelateerde klachten
 • te hoge eisen stellen aan jezelf

In een adembehandeling ligt de client met kleren aan op een massagetafel en wordt gevraagd zich op zijn/haar adem te focussen. De therapeut maakt met haar handen contact met degene die ligt. Er onstaat een dialoog tussen de handen van de therapeut en de adembeweging van de cliënt. De handen van de therapeut kunnen vragen, ondersteunen, mogelijkheden laten zien, weerstand bieden enz. Gevoelens kunnen naar boven komen als spieren en vaste houdingen zich oplossen. Het oordeelloos volgen van je ademritme

(inademing, uitademing, pauze) leidt tot een authentieker contact met jezelf in het hier en nu.

Werkwijze

Een sessie duurt een uur, maar kan in overleg worden verlengd. Door middel van gesprekken en een grote verscheidenheid aan oefeningen werk je aan het bereiken van je doelen. Adembehandelingen zijn onderdeel van mijn werkwijze.

Tarief:

per sessie € 100,-  ; via bedrijven € 130,-

Je kunt een afspraak tot 48 uur voor de sessie kosteloos verzetten, daarna geldt het volle tarief.

Kostenvergoeding: Ik ben aangesloten bij de beroepsvereniging SBLP en een groot aantal zorgverzekeraars vergoeden gedeeltelijk of geheel individuele sessies, afhankelijk van de aanvullende polis voor 'Alternatieve zorg, -behandelwijzen of -geneeswijzen'.

SBLP

Kijk voor vergoedingen op  www.sblp.nl

Lees over Uw privacy